Danh mục Ebook

Wallace Stettinius

Cách Hoạch Định Và Thực Thi Chiến Lược - 24 Bước Để Thành Công Bất Cứ Chiến Lược Nào Của Công Ty

Tác giả : Wallace Stettinius
Nhà xuất bản : NXB Tổng hợp TP HCM
Số trang : 71
Năm xuất bản : 2012

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !