Danh mục Ebook

Sam Walton

Sam Walton - Cuộc Đời Kinh Doanh Tại Mỹ

Tác giả : Sam Walton
Nhà xuất bản : NXB Lao động
Số trang : 445
Năm xuất bản : 2015

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !