Danh mục Ebook

John C. Maxwell

Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn

Tác giả : John C. Maxwell
Nhà xuất bản : NXB Lao động
Số trang : 283
Năm xuất bản : 2015

11 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !