Danh mục Ebook

Steven P. Cohen

Đàm Phán Thành Công - 24 Bước Xây Dựng Thoả Thuận

Tác giả : Steven P. Cohen
Nhà xuất bản : NXB Tổng hợp TP HCM
Số trang : 67
Năm xuất bản : 2012

9 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !