Danh mục Ebook

John P. Kotter

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Tác giả : John P. Kotter
Nhà xuất bản : NXB ĐH Kinh Tế Quốc dân
Số trang : 369
Năm xuất bản : 2012

5 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !