Danh mục Ebook

Jonah Berger

Hiệu Ứng Lan Truyền

Tác giả : Jonah Berger
Nhà xuất bản : NXB Lao động xã hội
Số trang : 312
Năm xuất bản : 2014

7 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !