Danh mục Ebook

Anne Bruce

Khích Lệ Từng Nhân Viên Như Thế Nào - 24 Chiến Thuật Đã Được Chứng Minh Nhằm Nâng Cao Năng Suất Lao Động Ở Nơi Làm Việc

Tác giả : Anne Bruce
Nhà xuất bản : NXB Tổng hợp TP HCM
Số trang : 70
Năm xuất bản : 2008

5 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !