Danh mục Ebook

Jeffrey Pfeffer - Robert I. Sutton

Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm

Tác giả : Jeffrey Pfeffer - Robert I. Sutton
Nhà xuất bản : NXB Lao động xã hội
Số trang : 153
Năm xuất bản : 2015

14 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !