Danh mục Ebook

Sanjyot P. Dunung

Khởi Nghiệp Và Phát Triển Doanh Nghiệp

Tác giả : Sanjyot P. Dunung
Nhà xuất bản : NXB Tổng hợp TP HCM
Số trang : 287
Năm xuất bản : 2012

9 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !