Danh mục Ebook

Ji Pyeong Gil

Lee Kun Hee - Những Lựa Chọn Chiến Lược Và Kỳ Tích Samsung

Tác giả : Ji Pyeong Gil
Nhà xuất bản : NXB Thế giới
Số trang : 140
Năm xuất bản : 2013

5 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !