Danh mục Ebook

Viện Nghiên cứu & Đào tạo Quản lý

Tạo dựng thương hiệu nổi tiếng

Tác giả : Viện Nghiên cứu & Đào tạo Quản lý
Nhà xuất bản : NXB Lao động
Số trang : 387
Năm xuất bản : 2007

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !