Danh mục Ebook

Robert I. Sutton

Ý Tưởng Kỳ Quặc Tạo Ra Sự Đột Phá

Tác giả : Robert I. Sutton
Nhà xuất bản : NXB Hội Nhà Văn
Số trang : 200
Năm xuất bản : 2011

5 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !