Danh mục Ebook

E.P.Prôkhôrốp

Cơ sở Lý luận Báo chí - Tập 2

Tác giả : E.P.Prôkhôrốp
Nhà xuất bản : NXB Thông tấn
Số trang : 341
Năm xuất bản : 2004

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !