Danh mục Ebook

ThS. Nguyễn Đình Trung

Bài tập quản trị tác nghiệp

Tác giả : ThS. Nguyễn Đình Trung
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 151
Năm xuất bản : 2011

3 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !