Danh mục Ebook

PGS.TS. Đặng Thành Trung

COMSOL - Nền tảng ứng dụng trong mô phỏng số

Tác giả : PGS.TS. Đặng Thành Trung
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM
Số trang : 382
Năm xuất bản : 2014

6 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !