Danh mục Ebook

Đồng chủ biên :GS.TS. Nguyễn Văn Đính - PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa

Giáo Trình Kinh Tế Du Lịch

Tác giả : Đồng chủ biên :GS.TS. Nguyễn Văn Đính - PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 382
Năm xuất bản : 2009

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !