Danh mục Ebook

PGS. TS. Phạm Ngọc Linh - TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Giáo trình kinh tế phát triển

Tác giả : PGS. TS. Phạm Ngọc Linh - TS. Nguyễn Thị Kim Dung
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 294
Năm xuất bản : 2011

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !