Danh mục Ebook

PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt

Giáo trình lập dự án đầu tư

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 505
Năm xuất bản : 2012

2 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !