Danh mục Ebook

Nguyễn Đăng Dung - Vũ Công Giao - Lã Khánh Tùng

Giáo trình Lý luận & Pháp luật về quyền con người

Tác giả : Nguyễn Đăng Dung - Vũ Công Giao - Lã Khánh Tùng
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Số trang : 273
Năm xuất bản : 2009

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !