Danh mục Ebook

TS. Bùi Thị Tám

Giáo trình marketing du lịch

Tác giả : TS. Bùi Thị Tám
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Huế
Số trang : 250
Năm xuất bản : 2009

13 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !