Danh mục Ebook

TS. Ngô Xuân Hoàng - ThS. Đồng Văn Đạt (Đồng chủ biên)

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả : TS. Ngô Xuân Hoàng - ThS. Đồng Văn Đạt (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản : NXB Đại học Thái Nguyên
Số trang : 297
Năm xuất bản : 2014

4 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !