Danh mục Ebook

TS. Đặng Ngọc Sự - GS.TS. Nguyễn Đình Phan

Giáo trình quản trị chất lượng

Tác giả : TS. Đặng Ngọc Sự - GS.TS. Nguyễn Đình Phan
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 442
Năm xuất bản : 2012

3 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !