Danh mục Ebook

TS.Trương Đức Lực - ThS.Nguyễn Đình Trung

Giáo Trình Quản Trị Tác Nghiệp

Tác giả : TS.Trương Đức Lực - ThS.Nguyễn Đình Trung
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 447
Năm xuất bản : 2011

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !