Danh mục Ebook

ThS. Nguyễn Tuấn Anh, ThS. Trần Thị Thêu

Giáo trình Thiết kế quần áo bảo hộ lao động

Tác giả : ThS. Nguyễn Tuấn Anh, ThS. Trần Thị Thêu
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM
Số trang : 65
Năm xuất bản : 2008

2 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !