Danh mục Ebook

TS. Trần Văn Hòe

Giáo trình tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế

Tác giả : TS. Trần Văn Hòe
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 306
Năm xuất bản : 2009

4 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !