Danh mục Ebook

Nguyễn Xuân Thơm - Nguyễn Văn Hồng

Kỹ Thuật Đàm Phán Thương Mại Quốc Tế

Tác giả : Nguyễn Xuân Thơm - Nguyễn Văn Hồng
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Số trang : 219
Năm xuất bản : 2001

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !