Danh mục Ebook

TS.Hồ Quế Hậu

Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam

Tác giả : TS.Hồ Quế Hậu
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 304
Năm xuất bản : 2012

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !