Danh mục Ebook

GS TS.Đặng Đình Đào

Logistics-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam

Tác giả : GS TS.Đặng Đình Đào
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 577
Năm xuất bản : 2011

6 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !