Danh mục Ebook

TS. Vũ Huy Thông

Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tế

Tác giả : TS. Vũ Huy Thông
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 228
Năm xuất bản : 2012

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !