Danh mục Ebook

Phil Baguley

Sử Dụng Phương Pháp Tối Ưu Để Thu Hút Khách Hàng Quản Trị Dự Án

Tác giả : Phil Baguley
Nhà xuất bản : NXB Thanh Niên
Số trang : 207
Năm xuất bản :

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !