Danh mục Ebook

PGS TS.Lê Công Hoa - PGS TS.Nguyễn Ngọc Huyền

Quản Trị Kinh Doanh Đương Đại

Tác giả : PGS TS.Lê Công Hoa - PGS TS.Nguyễn Ngọc Huyền
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 337
Năm xuất bản : 2011

2 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !