Danh mục Ebook

PGS TS.Lê Công Hoa

Quản Trị Kinh Doanh Những Năm Đầu Thế Kỷ XXI

Tác giả : PGS TS.Lê Công Hoa
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 623
Năm xuất bản : 2009

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !