Danh mục Ebook

TS. Bùi Đức Triệu (Chủ biên)

Thống Kê Kinh Tế

Tác giả : TS. Bùi Đức Triệu (Chủ biên)
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 353
Năm xuất bản : 2012

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !