Danh mục Ebook

PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Đại học Kinh tế Quốc dân

Tình huống về quản trị kinh doanh

Tác giả : PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 301
Năm xuất bản : 2010

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !