Danh mục Ebook

Lê Đình Thuý

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần I: Đại số tuyến tính

Tác giả : Lê Đình Thuý
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 319
Năm xuất bản : 2010

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !