Danh mục Ebook

PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh
Nhà xuất bản : NXB Khoa Học Kỹ Thuật
Số trang : 364
Năm xuất bản : 2004

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !