Danh mục Ebook

TS. Nguyễn Thành Hiếu (Chủ biên)

Quản trị chuỗi cung ứng

Tác giả : TS. Nguyễn Thành Hiếu (Chủ biên)
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 508
Năm xuất bản : 2015

7 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !