Danh mục Ebook

PGS. TS. Hồ Thúy Ngọc (Chủ biên)

Khai thác tài sản trí tuệ đến phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam

Tác giả : PGS. TS. Hồ Thúy Ngọc (Chủ biên)
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 316
Năm xuất bản : 2016

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !