Danh mục Ebook

TS. Vũ Đình Hiển - TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy (Đồng chủ biên)

Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả : TS. Vũ Đình Hiển - TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 163
Năm xuất bản : 2015

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !