Danh mục Ebook

TS. Trần Đức Hiệp

Hoàn thiện thể chế kinh tế cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

Tác giả : TS. Trần Đức Hiệp
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số trang : 163
Năm xuất bản : 2015

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !