Danh mục Ebook

Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

Tác giả : Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà xuất bản : NXB Hồng Đức
Số trang : 313
Năm xuất bản : 2008

3 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !