Danh mục Ebook

Vương Hồng Sển

Nữa Đời Còn Lại

Tác giả : Vương Hồng Sển
Nhà xuất bản : NXB Tổng hợp TP HCM
Số trang : 422
Năm xuất bản : 2013

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Tôi đã 92 tuổi đầu, chỉ chờ ngày xuống lỗ và đã hết ham vừa danh vừa lợi,... nay tôi lại quyết viết mươi trang cà kê cho được hả hơi, vả lại tôi đã hết thời giờ tra cứu tài liệu cũ, vậy tôi xin người đọc hiểu cho tôi, đây là tôi thố lộ tất cả chân tình, tôi tỏ bày riêng cái nghe thấy cạn hẹp của một tên may thời còn sót lại và đã được mớ người trẻ và người cao kiến muốn biết chút lòng kẻ sống dai này thôi.

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !