Danh mục Ebook

Cao Thị Ngọc Hà

Tiểu thuyết phong tục Việt Nam - Tiến trình và đặc điểm

Tác giả : Cao Thị Ngọc Hà
Nhà xuất bản : NXB Giáo dục Việt Nam
Số trang : 272
Năm xuất bản :

5 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Chuyên luận được cấu trúc thành ba chương:

Chương I: Khái niệm tiểu thuyết phong tục và tiến trình của tiểu thuyết phong tục Việt Nam. 

Chương II: Nội dung của tiểu thuyết phong tục Việt Nam.

Chương III: Hình thức thể hiện của tiểu thuyết phong tục Việt Nam.

Nội dung chuyên luận tập trung nghiên cứu những vấn đề thuộc về thể tài tiểu thuyết phong tục ở Việt Nam. Sau khi xác định khái niệm tiểu thuyết phong tục và đặc điểm của thể tài tiểu thuyết phong tục, chúng tôi đi sâu tìm hiểu tiến trình của tiểu thuyết phong tục Việt Nam từ lúc manh nha cho đến nay; khảo sát các nội dung thường gặp của tiểu thuyết phong tục thông qua các cảm hứng chủ đạo như cảm hứng phê phán, cảm hứng khẳng định, cảm hứng dung hòa phong tục, và đặc điểm nghệ thuật của thể tài này ở các mặt: mô thức tự sự, không khí truyện, không gian – thời gian và giọng điệu.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !