Danh mục Ebook

Tạ Ngọc Tấn

Truyền Thông Đại Chúng

Tác giả : Tạ Ngọc Tấn
Nhà xuất bản : NXB Chính Trị Quốc Gia
Số trang : 291
Năm xuất bản : 2001

6 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !