Danh mục Ebook

Trường Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Thông Tin Và Truyền Thông

Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Báo Chí, Xuất Bản - Tập 2

Tác giả : Trường Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Thông Tin Và Truyền Thông
Nhà xuất bản : NXB Thông Tin Và Truyền Thông
Số trang : 444
Năm xuất bản : 2011

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !