Danh mục Ebook

Nguyễn Duy Hinh

Triết Học Phật Giáo Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Duy Hinh
Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Thông TIn
Số trang : 560
Năm xuất bản : 2006

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Triết học Phật giáo đã đem đến cho người Việt Nam một tư duy trừu tượng siêu đẳng khác với Nho giáo và Lão giáo. Phật giáo Việt Nam đã đào tạo nên một tầng lớp trí thức dân tộc đóng góp vào sự hình thành nước Đại Việt độc lập.
Cuốn sách Triết Học Phật Giáo Việt Nam gồm 2 chương chính, Lời nói đầu và Lời kết:
Chương 1: Triết học Phật giáo, gồm 3 tiết: Bản thể luận; Nhận thức luận và Giải thoát luận.
Chương 2: Triết học Phật giáo Việt Nam, gồm 3 tiết: sơn môn Dâu; sơn môn Kiến Sơ và sơn môn Trúc Lâm.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !