Danh mục Ebook

Hồ Ngật

5000 Năm Lịch Sử Trung Quốc

Tác giả : Hồ Ngật
Nhà xuất bản : NXB Thời Đại
Số trang : 894
Năm xuất bản : 2010

4 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

MỤC LỤC

1. Hạ- Thương

• Cách mạng Thang Thương: Hạ triều tiêu vong.

• Cuộc bạo động của Chu dân: Hình thành nền cộng hòa hành chính ở Trung Quốc.

• "Tôn Tử binh pháp": Di sản quý báu của khoa học quân sự Trung Quốc cổ đại.

• Tuân Tử và "Thiên luận": Phát triển chủ nghĩa duy vật của Trung Quốc thời cổ đại.

2. Chu - Tần - Hán - Ngụy

• Tần Vương diệt sáu nước: Lập Vương triều nhà Tần.

• Tần Thủy Hoàng và ba công trình kiến trúc vĩ đại.

• Lưu Bang diệt Tần: Triều Hán ra đời cùng ba đạo luật mới.

• Trương Kiên đi sứ sang Tây vực: Định hình "Con đường tơ lụa".

3. Tấn - Nam Bắc Triều

• Sử ký Tư Mã Thiên: Bộ sách sử vĩ đại của Trung Quốc.

• Cuộc khởi nghĩa của Lục Lâm - Xích Mi: Tân triều sụp đổ.

• Đại chiến Xích Bích: Cục diện ba nước (Ngụy - Thục - Ngô) cơ bản đã hình thành.

• Vương Tuấn diệt Đông Ngô: Nhà Tấn thống nhất thiên hạ.

• Cuộc hỗn chiến của Bát Vương Tây Tấn: Ngôi vị và lòng tham.

4. Tùy - Đường - Ngũ Đại

• Trận chiến Phì Thủy: Khai sinh Hậu Yến và Hậu Tần.

• Bắc Ngụy phân chia: Hai triều đình trong một quốc gia.

• Võ Tắc Thiên: Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

• Binh biến Mã Ngôi Dịch: Bài học xương máu cho Đường Huyền Tông.

5. Liêu - Tống - Hạ - Kim

• Cuộc binh biến Cam Lồ: Quyền lực của hoạn quan ngày một lớn.

• Cuộc chiến giữa các bè phái: Vương triều nhà Đường nổi loạn.

• Cuộc binh biến Trần Kiều: Triệu Khuông Dẫn trở thành Tống Vương.

• "Tư trị thông giám" của Tư Mã Quang: Một trong những tác phẩm có giá trị nhất trong nền văn học sử Trung Quốc.

• Thành Cát Tư Hãn thống nhất Mông Cổ: Quân Kim hoàn toàn diệt vong.

6. Nguyễn - Minh - Thanh

• Sự bạo tàn của Minh Thái Tổ: Công thần triều Minh bị quét sạch.

• "Bản thảo cương mục": Một cống hiến vĩ đại cho nền y dược thế giới.

• Nỗ Nhĩ Cáp Xích thống nhất Nữ Chân: Triều Hậu Kim ra đời.

• Minh - Kim đại chiến: Nhà Minh ngày càng suy yếu.

• Nhà Thanh đại thắng Sa Hoàng: Hòa ước Trung - Nga được ký kết.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !