Danh mục Ebook

Trần Tuấn Khải (Dịch)

Tam Tổ Hành Trạng

Tác giả : Trần Tuấn Khải (Dịch)
Nhà xuất bản : NXB Phủ Quốc Vụ Khanh
Số trang : 344
Năm xuất bản : 1971

5 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Cuốn Tam Tồ Hành Trạng này là bản dịch của Á Nam Trần Tuấn Khải là sách nói về Thích giáo do người Việt soạn ra, nguyên bản chém tay số MC 4207 TG của chi nhánh văn khố Đà Lạt. Nội dung sách được chia làm hai phần khác nhau:

Phân thứ nhất : Lược thuật về hành trạng tu trì của ba vị tổ trong Thiền phái Trúc Lâm, một Thiền phái do người Việt sáng lập ra vào đầu thế kỷ 13 : Vị Tổ thứ nhất ;là Điều Ngư Giác Hoàng, tức là vua nhân Tông nhà Trần : vị Tổ thứ hai là Pháp Loa Tông giả Đồng Kim Cương và vị Tổ thứ ba là Huyền Quang Tôn giả Lý Đạo Tái.
Phần thứ hai : Ghi chép về giáo lý cao siêu, căn cứ vào 24 Thanh Viên Giác tạo nên một nền tảng triết lý vững vàng về nhân sinh quang....

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !