Danh mục Ebook

Monique Chemillier - Gendreau

Chủ Quyền Trên Hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tác giả : Monique Chemillier - Gendreau
Nhà xuất bản : NXB Chính Trị Quốc Gia
Số trang : 271
Năm xuất bản : 1998

2 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

“Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” là công trình nghiên cứu này của học giả người Pháp Monique Chemillier - Gendreau, nguyên bản tiếng Pháp có tên “La souveraineté sur les archipels Paracels et Spratleys”do Nhà xuất bản L’Harmattan Paris (Pháp) công bố vào tháng 3/1996.
Bà Monique Chemillier - Gendreau là giáo sư công pháp và khoa học chính trị tại Trường đại học Paris – VII – Denis Diderot, nguyên Chủ tịch Hội luật gia dân chủ Pháp, Chủ tịch Hội Luật gia châu Âu. 
Mới đây, bà cũng tham gia Hội thảo quốc tế chủ đề "Biển Đông: Đây có phải là không gian khủng hoảng mới không?" do Học viện Quan hệ quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS) phối hợp với Quỹ Gabriel Péri tổ chức vào 16/10 vừa qua. 
Bản tiếng Việt của công trình do TS Nguyễn Hồng Thao dịch, được NXB Chính trị quốc gia (NXB Sự thật) in lần đầu năm 1998 và tái bản lần 1 năm 2011, . 
Điểm khác biệt của công trình này là việc rà soát các tài liệu lưu trữ của Pháp, với khoảng gần 50 phụ lục đính kèm, gồm các bản đồ, thư và quyết định của chính quyền Pháp trong thời kỳ đô hộ Việt Nam. 
Bằng cách dựa vào các tài liệu lưu trữ và tài liệu pháp lý mà tác giả thu thập được, bà đề cập việc nghiên cứu quy chế của các quần đảo qua bốn chương của cuốn sách:

- Chương I: Các dữ kiện chung liên quan đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Chương II: Việc thụ đắc danh nghĩa ban đầu.
- Chương III: Sự tiến triển tiếp theo của danh nghĩa.
- Chương IV: Các kết luận và các cơ sở giải quyết tranh chấp.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !