Danh mục Ebook

Kornai János

Hệ Thống Xã Hội Chủ Nghĩa

Tác giả : Kornai János
Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Thông Tin
Số trang : 679
Năm xuất bản : 2002

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Cuốn sách Hệ Thống Xã Hội Chủ Nghĩa này là công trình tổng kết gần 40 năm nghiên cứu của Viện sĩ Kornai János về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách sẽ cung cấp đến bạn đọc một lý thuyết, các công cụ giúp bạn đọc có thể tìm hiểu kĩ lưỡng về môi trường, về tư tưởng, về các định kiến, về tâm lý đang hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng đến công việc, đến đời sống của mình và của cộng đồng. Những ảnh hưởng đó, muốn hay không muốn, sẽ vẫn còn tiếp diễn, còn đeo đẳng, còn ảnh hưởng đến mỗi chúng ta trong một thời gian dài. Tại Việt Nam hàng chục triệu người ít nhiều đã học, hay còn đang học một cái nhìn mới, sâu sắc, căn bản hơn để có thể hiểu kỹ hơn về hệ thống. Nó giúp chúng ta hiểu mình hơn, và trên cơ sở đó có hành động thiết thực hơn để cải thiện môi trường, cải thiện mình. Chính vì vậy, hy vọng cuốn sách này sẽ rất bổ ích cho mọi người Việt Nam.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !